Var slänger jag LED- och lågenergilampor?

I våra hem idag har vi ju ofta en hel del lampor, med olika sorters glödlampor i. När de tar slut, så ska de slängas. Men det gäller att veta vad som får slängas var. Allt för många vet inte var de ska slänga de uttjänta lamporna och det gör att så många som 200 000 lampor varje år hamnar i glasreturen. Där ska de inte vara! Dock är det en del skillnader på om du har led lampor eller så kallade lågenergilampor. Förr var de glödlampor vi hade i våra hem fyllda med kvicksilver. Inte bra för miljön! Idag är dessa förbjudna och har varit det sedan 2009. Led belysning har inget kvicksilver i sig alls, men, lågenergilampor har det. Dock i en mycket liten och tillåten mängd.

Släng lamporna på rätt ställe

Lågenergilampor får som sagt ha en liten del kvicksilver i sig, men i andra, nya produkter är det alltså förbjudet. Dock är det ingen fara med det som finns i lågenergilamporna, om man ser till att slänga dem på rätt ställe. Det som är farligt är om de hamnar på fel plats, för då kan kvicksilvret läcka ut i naturen och det är inte bra för någon. Lägger man dem i glasreturen kan de som hanterar den utsättas för det. Om du ska slänga gamla lampor så kan du åka till en återvinningscentral. Det är något som de flesta kommuner har. De har särskilda behållare för lampor och lysrör.

Var slänger jag LED-lampor?

Fördelen med led lampor och belysning är att de inte har något som helst kvicksilver i sig. Men bara för det så innebär det inte att du kan slänga dem var som helst ändå. De betraktas idag som så kallat el avfall och kan slängas i de behållare som är avsedda för det på återvinningscentralen. Ska du köpa nya lampor och belysning, se då till att väja just LED. De är ett bättre val ur ett miljöperspektiv samt att de är även de mest energisnåla lamporna.

Relaterade artiklar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close