Dalai Lama citat

dalai lama citatDalai Lama citat handlar om livet och de saker som finns i samma genre. Saker som kärlek, sorg, tvivel, behärskning m.m. Dessa citat kommer från en man som har kämpat för mänskliga rättigheter och var tvungen att ge upp sin egen frihet i processen. Lyssna på hans ord och ta dem till dig. Du kan inte göra annat än att bli en bättre person efter det här. Hans syn på livet är så som livet borde vara för alla människor.

 • “Kärlek är frånvaro av dömande.”
 • “Genom medkänsla och kärlek kan vi lösa många problem och erfara sann glädje och frid.”
 • “Syftet med livet är att vara lycklig.”
 • “För att upprätthålla visdom måste man ha inre styrka. Utan inre utveckling kan vi inte behålla vårt självförtroende och vårt mod. Förlorar vi dessa egenskaper blir livet svårt. Det omöjliga kan bli möjligt med hjälp av viljestyrka.”
 • “Där okunnighet är vår mästare, finns ingen möjlighet till verklig frid.”
 • “Kom ihåg att det ibland är en riktig lyckträff att inte få det du vill ha.”
 • “Vi kan aldrig åstadkomma fred i den yttre världen innan vi är till freds med oss själva.”
 • “Varje människa jag möter har något att lära mig.”
 • “Innerst inne måste vi hysa kärlek till varandra, vi måste klart inse och förstå att vi har en gemensam mänsklig natur.”
 • “Om man disciplinerar sitt sinne uppnår man lycka. Om man inte disciplinerar sinnet, är det omöjligt att bli lycklig.”
 • “Att vara medveten om en enda brist hos dig själv är bättre än att vara medveten om tusen hos någon annan.”
 • “Låt oss försöka uppmärksamma naturens värde dagligen.”
 • “Det är sorgligt om vi låter vår mänskliga tankeförmåga syssla med saker som är av mindre vikt.”
 • Flere bra Dalai Lama citat

 • “Att över huvud taget vara född, är ett mirakel.”
 • “Att ha ett välvilligt sinnelag, att vissa godhet, att ha kärlek – detta är de viktigaste sakerna.”
 • “Någon annans handling ska inte bestämma din respons.”
 • “Jag försöker behandla alla jag möter som gamla vänner.”
 • “Utan kärlek befinner sig mänskligheten i en mycket svår situation. Utan kärlek kommer vi att möta överväldigande svårigheter i framtiden. Kärlek är det viktigaste i allt mänskligt liv.”
 • “Om man hyser kärlek och medkänsla gentemot alla levande varelser, och särskilt gentemot sina fiender, så är det sann kärlek och medkänsla.”
 • “Till syvende och sist är varje människas högsta önskan helt enkelt sinnesfrid.”
 • “En verklig hjälte är den som övervinner sin egen ilska och hat.”
 • “Jag finner hopp under de mörka dagarna, och fokuserar under de ljusa. Jag dömer inte universum.”
 • “Fienden är en väldigt bra lärare.”
 • “Var vänlig när det är möjligt. Det är alltid möjligt.”
 • “Det måste finnas en jämvikt mellan materiellt och andligt framåtskridande, en jämvikt som uppnås genom kärlek och medkänsla.”
 • “Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.”
 • “Välj att vara optimistisk, det känns bättre.”
 • “Man kan utveckla ett korrekt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor med hjälp av godhet, kärlek och respekt och genom att inse att alla människor hör ihop. Detta är viktigt eftersom våra medmänniskor gynnas av detta förhållningssätt lika mycket som av det vi gör.”
 • “Lycka är inte någonting färdiglagat. Den kommer från dina egna handlingar.”
 • “Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget.”
 • “Om ett problem kan lösas, så kommer det att lösas. Om det inte kan lösas, så hjälper det inte att oroa sig.”
 • Sista 10 Dalai Lama citat

 • “Oavsett vilka åsikter vi har, är vi alla lika på så sätt att vi vill vara lyckliga och vill undvika lidande.”
 • “Låt inte andras beteende förstöra din inre frid.”
 • “Om vi lär oss att använda de mera subtila delarna av vårt medvetande, kommer vi att kunna utnyttja det för många fler ändamål. Egenskaper som har sin rot i medvetandet kan utökas utan gräns.”
 • “Tystnad är ibland det bästa svaret.”
 • “Ju mer vi intresserar oss för andras välgång, desto mer bygger vi upp vår egen lycka.”
 • “Ett öppet hjärta är ett öppet sinne.”
 • “Om du vill att andra ska vara lyckliga, tillämpa medmänsklighet. Om du vill vara lycklig, tillämpa medmänsklighet.”
 • “Man får inte lyssna till för mycket beröm, kritik är också mycket nyttig.”
 • “Man kan inte hjälpa sig själv om man inte hjälper andra.”
 • “Låt inte andras beteende störa din inre frid.”

Dalai Lama är en förebild för ett otroligt stort antal människor. Han är en figur som står för det goda, kärleksfulla och rena. De flesta av oss bekymrar oss över pengar och materiella saker när vi i princip inte behöver särskilt mycket för att ha ett bra liv. Människor som är giriga eller visar hur mycket de har medan andra svälter varje dag i sina liv. Hur är du som person och kan du göra ditt liv bättre?

Andra citat kategorier

Relaterade artiklar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button