Citat om kärlek

Citat om kärlekCitat om kärlek innehåller kunskap, erfarenhet och inte minst den nakna sanningen. Kärlek är något som man inte kan hålla, smaka på eller se, utan bara något som man kan känna. Kärlekscitat ger dig den råa sanningen om hur det är när man är nära inpå livet och hur det är när man har förlorat det. Vi har alla försökt att få eller ta oss igenom kärlekens rutschkana. När vi först träffar personen utvecklas känslorna och man blir kär, där det till sist resulterar i att ni ändå måste gå ifrån varandra av olika skäl och sedan börja om igen. Denna cirkel kan upprepa sig flera gånger innan du hittar den perfekta partnern. Citat om kärlek som du hittar här kommer att ge dig en inblick i samma värld.

 • Med vår kärlek kan vi förändra världen.
  – George Harrison
 • Du kan lära dig att tala genom att tala, att studera genom att studera, att springa genom att springa, att arbeta genom att arbeta; på samma sätt kan du lära dig att älska genom att älska.
  – Frans av Sales
 • Det finns ingen bot för kärleken, annat än att älska mer.
  – Thoreau
 • Den som inte kan hata kan inte heller älska.
  – Voltaire
 • Kärleken söker ingen anledning utöver sig själv och ingen frukt; den är sin egen frukt, sin egen glädje. Jag älskar för att jag älskar; jag älskar för att jag kan älska.
  – Bernhard av Clairvaux
 • Den högsta lyckan i livet är förvissningen om att vara älskad för sin egen skull, eller rättare sagt: att vara älskad trots en själv.
  – Victor Hugo
 • Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln har inget slut.
  – Ryskt ordspråk
 • Själen är skapad av kärlek och strävar alltid efter att återvända till kärlek. Därför kan den aldrig finna frid eller lycka i andra saker. Det måste vara försjunken i kärlek.
  – Mechthild av Magdeburg
 • Det finns inget bättre skönhetsmedel än lycka.
  – Blessington
 • Den vet föga om kärleken som alltid talar om den.
  – Italienskt ordspråk
 • Att vara frikostig med handen är en sak, men att vara frikostig av hjärtat är något annat.
  – Jiddu Krishnamurti
 • Egentligen finns vi till genom kärleken. Det är kärleken som bestämmer vad vi är.
  – William Sloane Coffin
 • Det är omöjligt att vara att vara förälskad och klok på samma gång.
  – Francis Bacon
 • Kärlek innebär att känna och acceptera varandra för vad man verkligen är, som att ge, som att försaka, som att förbli trofast när man möter svårigheter och besvikelser.
  – Cyprian Smith
 • Det sägs att kärleken inte känner några gränser. Men gränserna är just det intressanta.
  – Jean-Luc Godard
 • Det är med den äkta kärleken som med spökena: alla talar om den, men få har sett den.
  – Francois de la Rochefoucauld
 • Det måste finnas en jämvikt mellan materiellt och andligt framåtskridande, en jämvikt som uppnås genom kärlek och medkänsla.
  – Dalai lama
 • En man vill alltid vara en kvinnas första kärlek – en kvinna vill alltid vara en mans sista äventyr.
  – Oscar Wilde
 • Du kan ge utan att älska, men du kan inte älska utan att ge.
  – Ami Carmichael
 • Man kan utveckla ett korrekt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor med hjälp av godhet, kärlek och respekt och genom att inse att alla människor hör ihop. Detta är viktigt eftersom våra medmänniskor gynnas av detta förhållningssätt lika mycket som av det vi gör.
  – Dalai lama
 • Fattigdom och kärlek låter sig svårligen dölja.
  – Francois de la Rochefoucauld
 • Ett lyckligt äktenskap kräver att man förälskar sig många gånger och varje gång i samma person.
  – Mignon McLaughlin
 • Om man hyser kärlek och medkänsla gentemot alla levande varelser, och särskilt gentemot sina fiender, så är det sann kärlek och medkänsla.
  – Dalai lama
 • En man är som regel en kvinnas säkra byte långt innan han själv har en aning om det.
  – Walter Winchell
 • Ett hjärta som älskat är alltid ungt.
  – Okänt ursprung
 • Vilka dygder jag än beflitar mig om: har jag icke kärleken, så är jag intet.
  – Paulus
 • Förälskade sjunger av samma anledning som barn visslar i mörkret.
  – August Strindberg
 • Ett ord befriar oss från all livets börda och smärta: det ordet är kärlek.
  – Sofokles
 • Utan kärlek befinner sig mänskligheten i en mycket svår situation. Utan kärlek kommer vi att möta överväldigande svårigheter i framtiden. Kärlek är det viktigaste i allt mänskligt liv.
  – Dalai lama
 • I kärlek börjar man med att bedra sig själv och slutar med att bedra andra.
  – Oscar Wilde
 • Guld förblindar många; kärleken förblindar alla.
  – Okänd
 • En av de viktigaste egenskaperna är godhet. Med godhet, kärlek, medkänsla, med denna känsla som är essensen i broderskap och systerskap, når man inre frid. Denna känsla av omtanke är grunden till inre frid.
  – Dalai lama
 • Ge mig tusen kyssar, sedan hundra, sedan tusen till!
  – Catullus
 • Gifta par som älskar varandra berättar tusentals saker för varandra utan att öppna munnen.
  – Okänt ursprung
 • Att vara medveten om och uppleva enheten mellan dig själv och den andra är sann kärlek, sann omsorg, sann medkänsla.
  – Eckhart Tolle
 • Ingenting kan jag lova dig ingenting försäkra bara detta att just nu är vi alltid tillsammans.
  – Lars Björklund
 • Flera bra citat om kärlek

 • Hjärtat har inga rynkor.
  – Engelskt ordspråk
 • Den kärlek som du söker efter överallt finns redan inom dig. Den kan framkallas av olika personer eller händelser, men till slut måste du inse att du är denna kärlek. Källan till all kärlek är inom dig.
  – Gangaji
 • Kärlek bör vara ett träd med djupa rötter, men som harskott, som växer in i himlen.
  – Bertrand Russel
 • Kyssen är vad som har blivit kvar av paradisets språk.
  – Joseph Conrad
 • Älskar du dig själv, så älskar du alla andra människor lika mycket som dig själv. Så länge du älskar någon enda människa mindre än dig själv, så har du aldrig vunnit den rätta kärleken till dig själv.
  – Mäster Eckhart
 • Inget ont om män. De är ju det bästa vi har, i den vägen.
  – Maj Fant
 • Jag lärde mig för länge sedan att de enda människor som räknas i varje äktenskap är de båda som finns i det.
  – Hillary Rodham Clinton
 • Vänskapen människor emellan är ljuvlig genom det kärlekens band varmed själarna förenas.
  – Augustinus
 • Kärlek föds ur glädjen att se på varandra, får näring ur behovet av att vara tillsammans och fulländas av det omöjliga i att vara åtskilda.
  – José Marti
 • Kärleken skapar ett “vi” utan att förstöra ett “jag”.
  – Leo Buscaglia
 • Innerst inne måste vi hysa kärlek till varandra, vi måste klart inse och förstå att vi har en gemensam mänsklig natur.
  – Dalai lama
 • Kärleken övervinner allt.
  – Vergilius 19 f. Kr.
 • Kärlekens blommor skall vattnas med vin.
  – CM Bellman op 13
 • När du är närvarande i detta ögonblick, då bryter du kontinuiteten i din berättelse om det förflutna och framtiden. Då uppstår sann intelligens, och även kärlek.
  – Eckhart Tolle
 • Kärleken är blind.
  – Svenskt ordspråk
 • Kärleken är som en duva, håller man den för hårt kvävs den, håller man den för löst flyger den bort.
  – Danskt ordspråk
 • Om jag fick en blomma varje gång jag tänkte på dig, då kunde jag vandra i min trädgård för evigt.
  – Alfred Tennyson
 • Av alla mänskliga passioner är kärleken den starkaste, ty den angriper tillfälligt huvudet, hjärtat och sinnena.
  – Okänd
 • Kärlek är framför allt att man ger sig själv som gåva.
  – Jean Anouilh
 • Desto flera sätt vi kan hitta att uttrycka kärleken, desto mer kärlek upplever vi att vi får ta emot.
  – Nicklas Amran
 • Kärlekens dörr är svår att öppna och svår att stänga.
  – Kineskiskt ordspråk
 • Man kan ge utan att älska men man kan inte älska utan att ge.
  – Carmichael
 • Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.
  – Paulus
 • Kärlek är en resa utan kompass i ett väglöst land. Ett äventyr.
  – Anne Swärd
 • Kärlek och snuva kan inte döljas.
  – Ryskt ordspråk
 • Dagen då kärlekens makt upphäver kärleken efter makt, då kommer världen att veta vad fred innebär.
  – Mahatma Gandhi
 • Kärlek kan förflytta berg.
  – Nordiskt ordspråk
 • Man kan inte ge en kyss utan att ta och man kan inte ta en utan att ge.
  – Okänd
 • Så snart kärlek undanhålls och lidande tillåts att spridas, då är krig oundvikligt.
  – Nisargadatta Maharaj
 • Lyckan slinker in genom en dörr som man inte visste att man lämnat på glänt.
  – John Barrymore
 • Att se ett ungt par som älskar varandra är inget under; men att se ett gammalt par som älskar varandra är det bästa men kan få se.
  – William Makepeace Thackeray
 • Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, folk kommer att glömma vad du gjorde, men folk kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna.
  – Maya Angelou
 • Om du vill bli älskad, älska själv.
  – Hekaton
 • Män vill alltid vara en kvinnas första kärlek – kvinnor vill vara en mans sista äventyr.
  – Oscar Wilde
 • Du är kärleken själv – när du inte är rädd.
  – Nisargadatta Maharaj
 • Men älska mig för kärleks skull, så att för alltid du kan älska, genom kärlekens hela evighet.
  – Elizabeth Barrett Browning
 • Men att se henne var att älska henne, älska bara henne och älska för evigt.
  – Robert Burns
 • Sista 25 citat om kärlek

 • Vishet är att veta att jag är ingenting, kärlek är att veta att jag är allt, och mellan dessa två rör mitt liv sig.
  – Nisargadatta Maharaj
 • Omnia vincit amor – Kärleken övervinner allt.
  – Vergilius
 • Människor är som pusselbitar, det finns alltid två som passar ihop.
  – Okänt ursprung
 • När du inser att du är världens ljus, då kommer du också inse att du är dess kärlek; att veta är att älska och att älska är att veta.
  – Nisargadatta Maharaj
 • Två själar med bara en tanke – två hjärtan som slår som ett.
  – E.F.J Von Munch-Bellinghausen
 • Sök kärleken och du möter den aldrig, fly från kärleken och den kommer att förfölja dig.
  – Engelskt ordspråk
 • När den älskande själv befriats från beroende av den älskade genom kärlekens mognad till en strålning vars väsen är det egnas upplösning i ljus, då skall den älskade fulländas också genom att bli frigjord från den älskande.
  – Dag Hammarskjöld
 • Rynkor är smilgropar i älskarens ögon.
  – Kinesiskt ordspråk
 • Sådan enighet skall råda emellan er att när den ene gråter skall den andre känna smaken av salt.
  – Okänt ursprung
 • Kärlek är hjärtats offergåva.
  – Radhanath Swami
 • Vad som görs av kärlek sker alltid bortom gott och ont.
  – Friedrich Nietzsche
 • Tills du är hundra, tills jag är nittionio, tillsammans, tills håret blir vitt.
  – Japansk sång
 • Lycka kommer inte från materiella ting, utan från kärleken med vilken de skänks.
  – Radhanath Swami
 • Vin och kvinnor gör mannen galen.
  – Okänt ursprung
 • Vi upphör att älska oss själva om ingen älskar oss.
  – Mme de Stael
 • När jag misströstar tänker jag på att i alla tider har sanningen och kärleken alltid segrat.
  – Mahatma Gandhi
 • Vi delade på kärlek. Jag tog kär, du tog lek.
  – Okänt ursprung
 • Vi kan inte uträtta stora saker – bara små saker med stor kärlek.
  – Moder Teresa
 • Kärlek är framför allt att man ger sig själv som gåva.
  – Jean Anouilh
 • Viss kärlek är som vinteräpplen, mognar sent och håller länge.
  – Okänt ursprung
 • Vill ni förstå männen? Studera kvinnorna.
  – Jean-Jacques Rousseau
 • Kärlek säger, ”Jag är allt”. Visdom säger, ”Jag är ingenting”. Mellan dessa två flyter mitt liv fram.
  – Nisargadatta Maharaj
 • De människor som fått mest ut av livet är inte de som levt ett sekel, utan de som levt varje minut.
  – Colette
 • Allt du behöver är kärlek. Kärlek är allt du behöver.
  – John Lennon
 • Om du hatar en människa, gör henne en tjänst och du skall lära dig älska henne.
  – Konfucius

Här en video med Kärlek citat på svenska


Videon är utvecklad av Mica Orlovic

Kärlek är ett finurligt ord som man inte riktigt kan beskriva utan att använda känslor. Även om det är något som vi inte kan se och röra så finns det i flera olika former. En mamma och pappa har kärlek till varandra, men dock en annan kärlek till sina barn. Man har kärlek till sina föräldrar, syskon och till och med vänner. Vissa har kärlek till bestämda objekt som de inte kan klara sig utan i livet.

Dessa kärlekscitat visar dig den nakna sanningen, de brutala orden och de råa och utsatta känslorna som kommer fram i alla när kärlek visar sig. Har du en eller flera som du älskar, håll dem då tätt intill under livets gång, skjut inte bort dem och låt dem inte glida ifrån dig.

Andra citat kategorier

Relaterade artiklar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button