Asbestsanering – något vi inte kan skoja om

Skämt och skoj i all ära men det finns tyvärr vissa saker som vi inte riktigt kan skoja om. En av dem är asbestsaneringen. Vad är egentligen asbest? Det är ett samlingsnamn för ett olika typer av mineraler. Dessa har tidigare använts som tillsatser i byggnadsmaterial för olika typer av fastigheter.

En av asbestens fördelar är att det gör materialet mer slittåligt och isolerande. När och om man river material innehållande asbest finns det dessvärre risker orsakade av fibrerna i asbesten.

Idag går det att åtgärda sådana typer av skador genom sanering. Givetvis finns det olika företag som arbetar med asbestsanering. Observera att asbestsanering pris kan variera olika firmor emellan. Vill du veta priset på din sanering kan du enkelt söka på asbestsanering – vad kostar asbestsanering? Mer om processen finns att läsa vidare i inlägget.

En process i flera steg

Asbestsanering är en process omfattande flera steg. Innan saneringen påbörjas ska området spärras. Säkerhetslussar ska sättas upp. Detta höjer i regel säkerheten för de som ska arbeta och minskar även risken att asbest ska spridas.

Rengöringen sker stegvis med olika typer av maskiner och rengöringsmedel. Asbest är farligt och vid inandning kan den orsaka cancer. Därför är det väldigt viktigt att avskilja området som ska behandlas.

Utrustning och skyddskläder

Specialisterna som utför asbestsaneringen måste använda speciella masker. Dessa har en P3-filter inbyggd. Den skyddar mot asbestfibrerna som kommer ut i luften i samband med saneringen. Speciella skyddskläder är ett måste för arbetarna.

Asbestfibrerna som hamnar på marken tas bort med hjälp av en dammsugare med ett speciellt filter. En vanlig dammsugare kan tyvärr inte brukas i det sammanhanget då fibrerna skär genom filtret. Resultatet är att asbestfibrerna släpps ut i lokalen och kan innebära en fara.

Saneringen utförs endast av licenserade företag som följer regler och bestämmelser gällande för den typen av verksamhet.

Relaterade artiklar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button